Webinar Kayıt Formu

 

Webinar sadece Estetik Plastik Cerrahlara açıktır.

Kullanıcı adı ve/veya e-posta adresi mevcut.
Farklı bilgilerle tekrar denemek için tıklayınız.

×

SANOVİS SAĞLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
SAĞLIK MESLEK MENSUBU WEBİNAR KATILIMCISI
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu olan şirketimiz Sanovis Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Tic. ve San Ltd. Şti. (“Sanovis”) tarafından düzenlenen webinarlara katılmak üzere davet edilen ya da bizzat başvuruda bulunan sağlık meslek mensubu kişiler olarak www.sanovisegitimwebinarlari.com üzerinden kayıt olan siz webinar katılımcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirmedir.

Sanovis, halihazırda webinar- video konferanslar için Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) şirketinden hizmet almaktadır. Zoom ürünlerine (online toplantı / video konferans platformu ya da uygulamalarına) kaydolmanız ve ilgili ürünlere ilişkin hesap oluşturmanız durumunda, Zoom, sizden ek kişisel veri talep edebilir. Ancak bu gibi ek kişisel veriler, Sanovis’in veri işleme amaçları ile ilgili olmayıp, bu kişisel veriler açısından Sanovis veri sorumlusu değildir. Zoom tarafından istenebilecek bu kişisel veriler de Sanovis ile paylaşılmayacaktır. Bu gibi durumlarda, Zoom’un kişisel verilerin korunması ve gizliliği politika ve bilgilendirmelerini incelemenizi öneririz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kişisel verileriniz, Sanovis’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve temel hak özgürlüklerinize zarar vermeyecek ve aleyhinize hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde, Sanovis olarak webinarlarımızın sizler ve diğer katılımcılarımız için yararlı olabilmesi adına “meşru menfaatimiz” kapsamında,

 • Webinar katılımcılarının webinarın hedef kitlesi olan ilgili sağlık meslek mensubu grubundan kişiler olup olmadığının belirlenmesi,
 • Webinar kapsamında katılımcılar tarafından sorulabilecek sorulara cevap verilebilmesi
 • Webinar katılımcılarının webinarlardan beklediği faydaların gerçekleştirilmesi,
 • Katılım istatistiklerinin analiz edilmesi, bu analizler sonucunda elde edilen verilerin siz katılımcılarımıza yönelik organize edilebileceğimiz sonraki webinarlar için değerlendirilmesi,
 • Webinarlarımızın kalitesi, yetkinliği, güvenilirliği, hukuka ve Sanovis politikalarına uygun gerçekleştirilebilmesini temin etmek için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Webinarlarımız için gerekli görevlendirmelerin yapılabilmesi

amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler yalnızca Sanovis ve Sanovis tarafından webinar organizasyonu ile görevlendirilmiş olan Seven Event Company tarafından işlenecektir. Yasal yükümlülüklerimiz gerektirmedikçe, yurtiçi veya yurtdışında herhangi bir kişiye aktarılmayacaktır.

Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere, webinarlarımızı Zoom üzerinden takip ettiğinizde, Zoom da kendi amaçları için kişisel verilerinizi işleyebilir, kendi politikaları kapsamında verilerinizi üçüncü kişilere aktarabilir ve kişisel verilerin aktarılabileceği kişiler yurtdışında olabilir. Halihazırda Zoom platformunun sunucusu ve veri tabanı yurtdışında bulunmaktadır. Bu platform ile paylaşacağınız tüm veriler, doğrudan sizin tarafınızdan yurtdışına aktarılmış olacaktır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

www.sanovisegitimwebinarlari.com sitesindeki Webinar/Kayıt seçeneğinden “kayıtlı değilim, kayıt olmak istiyorum” ibaresine tıkladığınızda açılan formda istenen bilgileri girerek kayıt gerçekleştirmeniz suretiyle kişisel verilerinizi topluyoruz.

Webinarlarımız sırasında iletebileceğiniz taleplerinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle webinarlarımız sonrasında iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz ya da ihtiyaçlarınız çerçevesinde bu bilgiler doğrudan sizin tarafınızdan da otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak bize iletilebilir. Bu bilgiler de bu Aydınlatma Metni’ne tabi olacaktır.  

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.